مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر حصه جنوبی تا پایان خردادماه ۹۷ به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  امامی بیان داشت: یکی از مهمترین رویدادهای حصه جنوبی آسفالت خیابان اصلی و معابر است که تاکنون ۸۰ درصد آن انجام شده و تا پایان خردادماه سال‌جاری به اتمام می‌رسد.

وی افزود:از سه سال پیش دغدغه منطقه ۱۰ روکش آسفالت حصه جنوبی بود، اما به دلیل مباحث زیرساختی از جمله فاضلاب اجرای آن به تاخیر افتاد.

وی با بیان اینکه روکش آسفالت حصه جنوبی از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، ادامه داد: روکش آسفالت حصه جنوبی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع با اعتباری افزون بر ۱.۵ میلیارد تومان در حال اجرا است.

آسفالت

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان افزود: این پروژه تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان خردادماه سال‌جاری به اتمام می رسد.

امامی با بیان اینکه روکش آسفالت حصه جنوبی هدیه ای برای مردم این منطقه است، گفت: مهمترین درخواست مردم حصه آسفالت معابر بود، از این رو تمام خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌های حصه جنوبی آسفالت می‌شود.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: بخشی از فاضلاب حصه شمالی که در محدوده منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان است هنوز به سرانجام نرسیده و به همین دلیل روکش آسفالت آن انجام نشده است.