مدیر کل اسناد و کتابخانه های ملی گیلان با بیان اینکه پویش اهدای اسناد و نسخه های تاریخی مورد استقبال گیلانیان قرار گرفته است گفت: اسناد و نسخه های تاریخی مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان برای مرمت و نگهداری موقت به تهران منتقل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی استان امروز با بیان اینکه به پویش اهدای اسناد و نسخه های تاریخی مورد استقبال شهروندان قرار گرفت گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان پس از جمع آوری اسناد و نسخه های تاریخی این اسناد برای مرمت و نگهداری موقت هفته کنونی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی  کشور روانه شد.
ژاله حساس خواه با بیان اینکه این اسناد در مجموع ۱۵۸ سند ، نسخه خطی و کتاب است افزود : این سند ها پس از مرمت با ساخت مخزن نگهداری به گیلان بر می گردد.