مدیرآبفا کوهپایه گفت: در تابستان به رغم حفر 3 حلقه چاه جدید با کمبود 20 تا 25 لیتر آب در ثانیه در شهرستان کوهپایه مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی یادگاری گفت: با حفر 3 حلقه چاه جدید در کوهپایه  پیش بینی می شود در تابستان سال جاری با کمبود 20 تا 25 لیتر در ثانیه کمبود آب مواجه شویم.

وی افزود: در حال حاضر بغیر از تامین آب شرب 3 شهر تودشک، سجزی و کوهپایه،آب شرب 2 مجتمع روستایی که بالغ بر 40 روستا می شوند را تامین می کنیم.

یادگاری با بیان اینکه کوهپایه در محور شرق اصفهان قرار دارد که از لحاظ منابع آبی در محدودیت شدیدی بسر می برد گفت: در سال گذشته تخصیص آب طرح  به شهرستان کوهپایه حدود 108 لیتر در ثانیه بوده است که هم اکنون این رقم به 65 لیتر در ثانیه کاهش یافته است  این امر بیانگر کاهش 40 درصدی تخصیص آب طرح به کوهپایه است.

وی افزود: اگر در ماههای پیش رو  با کاهش حجم ذخیره سد زاینده رود سناریوی قطع آب طرح به شهرستانها از جمله کوهپایه در دستور کار قرار گیرد چاره ای جز کاهش سهم مجتمع های روستایی به نسبت کاهش یافته آب طرح را نداریم زیرا در حال حاضر 50 درصد تولید آب در این شهرستان صرف  تامین آب شرب 40 پارچه روستا می شود .

مدیر آبفا شهرسان کوهپایه گفت: در حال حاضر انشعابات آب 3 شهر کوهپایه ،تودشک و سجزی بالغ بر 6 هزار و800 فقره می باشد که با آحاد حدود 10 هزار و700 فقره است که بغیر از آب طرح از طریق دو حلقه چاه با آبدهی 20 لیتر در ثانیه آب شرب ساکنان این منطقه تامین می شود این درحالیست که آبدهی این چاهها در سالهای گذشته حدود 35 تا 37 لیتر در ثانیه بوده است.

جیره بندی آب

وی با اشاره به حفر چاههای جدید گفت: به منظور تامین آب شرب در فصل تابستان وپاییز حفر 3 حلقه چاه جدید در دستور کار قرار گرفت که پیش بینی می شود با حفر این چاهها 20 لیتر در ثانیه به منابع آبی این شهرستان افزوده شود.

یادگاری به کاهش آب بدون در آمد در شهرستان کوهپایه پرداخت و اعلام کرد:در پایان سال 95 میزان آب بدون در آمد کوهپایه حدود 25 درصد بوده در حالیکه این رقم در پایان سال 96 به 17 درصد کاهش یافته است که این امر با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در این شهرستان کویری از اهمیت بسزایی برخورداراست.

مدیر آبفا کوهپایه اعمال مدیریت فشار را یکی از راههای کاهش مصرف برشمرد و تصریح کرد: توانستیم با اعمال مدیریت فشار شبکه، حدود 25 درصد مصرف آب را کمتر کنیم این در حالیست که با بهره گیری از سامانه تله متری و سامانه توزیع هوشمند حدود 7 درصد تولید آب را کم کنیم و ازسویی با تعویض کنتورهای فرسوده  حدود 5 درصد فروش آب را بیشتر کنیم که این رویداد بی تاثیر در درآمد زایی شرکت نبوده است.