محبت جمالی نیا درحاشیه بازدید از سیلوهای ذخیره گندم درسرپل ذهاب گفت: سطح زیرکشت برای برداشت گندم درشهرستان سرپل ذهاب 31 هزارهکتار می باشد که از این میزان 12 هزار و500 هکتار آبی و 18هزار و 500هکتار آن دیم است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، فرماندارسرپل ذهاب در خصوص وضعیت برداشت گندم در این شهرستان ابراز داشت: متوسط عملکرد گندم آبی در این شهرستان برای برداشت گندم، 3هزار و 400 تن و متوسط برداشت گندم دیم 600 کیلوگرم درهکتاراست.

وی بیان داشت : تاکنون 4هزار و 800 هکتار از سطح گندم آبی و 10هزار و 336 هکتار گندم دیم برداشت شده است و پیش بینی می شود امسال از سطح 31 هزار هکتار اراضی زیرکشت این شهرستان، درمجموع بیش از60 هزار تن گندم برداشت شود.

به گفته وی، بیش از 200 دستگاه کمباین کار برداشت گندم از مزارع شهرستان را برعهده دارند و 10 دستگاه دروگر نیز در این رابطه فعالند.

خرید گندم تضمینی از گندم کاران

خرید گندم تضمینی از گندم کاران به قیمت 1300 تومان

وی با بیان اینکه قیمت گندم نان 1300تومان و قیمت گندم درٌم 1330 تومان می باشد ،ادامه داد: به منظور جلوگیری از ریزش گندم، بیش از 70 کارشناس کشاورزی، بر روند عملیات برداشت محصول در این شهرستان نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه اقدام های لازم برای خرید گندم مازاد بر مصرف نیاز کشاورزان به همت اداره غله و جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته است، گفت: به همین منظور پس از برداشت گندم تعداد پنج مرکز خرید مجاز و 2 مرکز خرید بذری در سطح این شهرستان آماده خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان است و تا پایان ساعت کاری 16 خرداد ماه، 22 هزار و 521 تن گندم از مردم تحویل و خریداری شده است.