مدیر آب وفاضلاب روستایی باغملک گفت: در مورد توقف پروژه ی انتقال آب دلی، چهل درصد از کار را انجام داده ایم اما به دلیل عدم پرداخت اعتبار تا زمان تخصیص کامل اعتبار، باید منتظر ماند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، رحیم کردی با توجه به ابهامات  موجود در پروژه آبرسانی به روستاهای باغملک، تشریح کرد: لوله های انتقال آب به روستاهای قلعه تل در چشمه شیرین تخلیه شدند.

وی گفت: لوله های منتقل شده به روستای چشمه شیرین۷ کیلومتر لوله سایز۶ و۸ و سایز ۱۰و۴ از امور آبفا خوزستان و  آبفا روستایی به باغملک تامین شدند.

 وی ضمن رد مطلبی منتشر شده در خصوص نیمه کاره ماندن پروژه آبرسانی به دلی ها (از توابع باغملک) تصریح کرد:  پروژه آبرسانی به روستای دلی اول و دوم بالوله های گالوانیزه ۸و۶ اینچ تکمیل گردید همچنین خط انتقال روستاهای پل بریده و نورآباد تکمیل شد، مخزن و ساختمان برق آن درحال احداث است.

کردی بیان داشت: اماچون ۴۰درصدا عتبار تخصیص داده شد منتظر تخصیص اعتبار جدید از سازمان برنامه و بودجه هستیم تا پروژه را ادامه دهیم.

مدیر آبفای روستایی باغملک درپایان گفت:  بیشترین پروژه های آبفا وستایی خوزستان در باغملک انجام پذیرفت.