با جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی نگرانی برای به کارگیری نیروهای حق‌التدریس در سازمان نهضت سوادآموزی وجود ندارد چرا که باید سیستم آموزش افراد بی‌سواد در کشور تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جبار کوچکی نژاد در خصوص چرایی افزوده شدن آموزشیاران نهضت سوادآموزی به طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسان، گفت: با توجه به اینکه تعداد آموزشیاران نهضت سوادآموزی که کلاس‌های درس 5 نفر به بالا را اداره می‌کنند حدود 2 هزار نفر هستند بهتر بود که این افراد تعیین تکلیف شوند.

استفاده از نیروهای حق‌التدریس ممنوع است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به اینکه آیا با استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی این سازمان برای آموزش 11 میلیون بی‌سواد موجود مجدد از نیروهای حق‌التدریس استفاده نمی‌کند، توضیح داد: استفاده از نیروهای حق‌التدریس ممنوع است بنابراین این سازمان برای آموزش بی‌سوادان موجود در کشور باید از آموزش فرد به فرد استفاده کند در این صورت نیازی به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریس نیست.

۱۱میلیون بی‌سواد در کشور نشانه ناکارآمد بودن سیستم نهضتی

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش باید مجدد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسان را مورد بررسی قرار دهد، افزود: وجود 11 میلیون بی‌سواد در کشور نشان می‌دهد سیستم آموزشی کنونی برای آموزش بی‌سوادان موجود در کشور کارآیی لازم و مناسبی نداشته است و نیاز به تغییر دارد.

باید سیستم آموزش افراد بی‌سواد در کشور تغییر کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: با جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی نگرانی برای به کارگیری نیروهای حق‌التدریس در سازمان نهضت سوادآموزی وجود ندارد و سیکل تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس مجدد تکرار نمی‌شود چرا که باید سیستم آموزش افراد بی‌سواد در کشور تغییر کند.