فرمانده نیروی انتظامی شهرستان باغملڪ گفت: باند دو نفره که سرقت حرفه ای احشام می کرد دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، سرهنگ محسن دالوند در تشریح این خبر، افزود: در پی وقوع سرقت احشام در برخی از شهرستانهای استان و شکایت دامداران موضوع در دست کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد اعضای این باند دو نفره با صورتی پوشیده شبانه وارد محل نگهداری احشام شده و با تهدید و ایجاد ترس و ضرب و شتم نگهبان دام ها را سرقت می کردند.

این مقام انتظامی انتظامی ادامه داد: با انجام تحقیقات گسترده طی عملیاتی  پلیس آگاهی باغملڪ اعضای این باند را که سابقه دار نیز بودند حین سرقت در منطقه استحفاظی باغملڪ دستگیر و برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده است.

سرهنگ دالوند از مردم خواستار شد: هر مورد مشکوکی را با پلیس ۱۱۰ درمیان گذاشته تا در اسرع وقت رسیدگی و برطرف شود.