با دستور شهردار اصفهان در روز جهانی قدس و روز عید سعید فطرمترو اصفهان آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با دستور شهردار اصفهان مترو که در حال حاضر فقط در روزهای غیرتعطیل به شهروندان خدمت رسانی می کند،  در روزهای قدی و عید سعید فطر نیز فعالیت خواهد کرد.

گفتنی است؛ مترو اصفهان در روز قدس از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ و در روز عید سعید فطر از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۴ در خدمت شهروندان اصفهانی می باشد.