رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل از تیمار و رها سازی یک پرنده فلامینگو در پناهگاه حیات وحش یخاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اللهیار دولتخواه  با اشاره به رها سازی یک پرنده فلامینگو در پناهگاه حیات وحش یخاب گفت: یک دوستدار محیط زیست پرنده فلامینگو خسته و ناتوان را تیمارکرده و پس از بهبودی نسبی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل تحویل می دهد.

وی افزود: پرنده فلامینگو پس از تیمار به پناهگاه حیات وحش یخاب در آبگیری های دائمی منطقه بازگزدانده می شود.