مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ازآزادی 40 زندانی جرائم غیر عمد توسط کمیته امداد اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمیدرضا شیران گفت: کمیته امداد اصفهان زمینه آزادی 40 زندانی جرائم غیرعمد با بدهی زیر 50میلیون ریال را فراهم کرده است.

وی افزود: بخشی از خانواده های زندانیان استان اصفهان به دلیل نیازهای مالی و مشکلات معیشتی تحت حمایت کمیته امداد هستند و برای برخی از این خانواده ها زمینه اشتغال فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه برخی از زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان بدهی آن ها زیاد نیست گفت: کمیته امداد استان اصفهان توانسته با کمک نقدی زمینه آزادی 40 زندانی جرائم غیرعمد با بدهی زیر 50 میلیون ریال را فراهم کند.