مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: آب شرب در اصفهان باید در تمامی شهرستان‌هایاین استان به صورت یکسان و عادلانه توزیع گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد حاج‌رسولی‌ها که به منظور بررسی شرایط آبی اصفهان به این استان سفر کرده بود، با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی آب شرب اصفهان گفت: آب و فاضلاب اصفهان سیستم هوشمندی را طراحی کرده تا بتواند این کاهش آورد را به صورت یکسان در شبکه توزیع کند تا آب در تمامی شهرستان‌های اصفهان به صورت یکسان توزیع شود.

وی افزود:براساس آمار موجود سخت‌ترین و نادرترین شرایط افت ورودی آب به سد زاینده‌رود در سال جاری اتفاق افتاده است.

حاج رسولی ها گفت: این محدویت برای بخش شرب شامل طرح آب‌رسانی اصفهان بزرگ هم می‌شود که تقریبا ۴ تا ۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است؛ در برنامه پیش‌بینی شده تا امسال ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش تحویل آب شرب داشته باشیم.

 مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر این که کاهش یادشده باید در تمامی شهرستان‌ها به صورت یکسان توزیع شود، ادامه داد: آب و فاضلاب اصفهان نیز سیستم هوشمندی را طراحی کرده است تا بتواند این کاهش آورد را به صورت یکسان در شبکه توزیع کند.