رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: دولت هیچگونه منابعی برای پرداخت غرامت و یا خسارت محصولات کشاورزی به کشاورزان و دامداران ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، عبدالرضا بازدار در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی لرستان که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: با توجه به منابع مالی محدود دولت، راهی به‌جز پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: ایران یک کشور بحران دار بوده و به دلیل حوادث پیش بینی نشده اتفاقاتی زیادی در زمینه کشاورزی رخ می دهد و هیچ خسارت و یا غرامت غیر از صندوق بیمه محصولات کشاورزی (آبزیان، زراعت، طیور، دام سبک و سنگین) وجود ندارد.

وی، وضعیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی را متفاوت تر از سایر صندوق های حمایتی در کشور عنوان کرد و گفت: ظرف مدت یک هفته مدیران سازمان جهادکشاورزی ظرفیت های موجود در استان را شناسایی و با ارایه پیشنهاد برای راه حل ممکن جهت پوشش مناسب سطح بیمه ای محصولات اقدام نمایند.

130 میلیارد ریال غرامت به محصولات کشاورزی لرستان پرداخت شد

در ادامه این جلسه، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی لرستان نیز اظهار داشت: در سال زراعی 95-96 مبلغ 130میلیارد ریال غرامت پرداخت شده که 67درصد آن مربوط به بخش زراعت است.

فتح الله رفیعی افزود: 30 میلیارد ریال غرامت در بخش آبزیان و 60 میلیارد ریال غرامت در بخش دام و سبک و سنگین از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شد.

وی، گفت: سال گذشته 45 میلیارد دریافتی صندوق بیمه بوده و 130 میلیارد ریال غرامت پرداخت کرده است.