نایب‌رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: با پخش زنده‌ی جلسات شورای شهر موافق هستم و قطعاً این موضوع را در کمیسیون مربوطه پیگیری خواهیم کرد که دوباره در صحن علنی شورا مطرح و به تصویب برسد.

فیصل دانش در گفتگو با خبرگزاری موج هرمزگان در خصوص پخش زنده‌ی جلسات شورای شهر بندرعباس گفت: من با پخش زنده‌ی جلسات شورا بیشتر از هر کس دیگری موافق هستم چون معتقدم که جلسات و مصوبات شورا می‌بایست به طور شفاف و علنی به اطلاع مردم برسد.

وی در ادامه افزود: این موضوع برای اولین بار به درخواست پنج نفر از اعضای شورا به صحن علنی آمد و با توجه به اینکه من یکی از آن پنج نفر بودم پس با اصل این موضوع موافق هستم.

عضو شورای شهر بندرعباس در خصوص علت رأی ندادن به این پیشنهاد گفت: توجه داشته باشید که پخش زنده‌ی جلسات شورا در حالی در آن جلسه مطرح شد که در دستور کار شورا نبود و من با طرح این موضوع به این شکل مخالف بودم.

نایب‌رئیس شورای شهر بندرعباس ادامه داد: از سویی معتقدم که این موضوع به هر 11 عضو شورا مربوط است و همه‌ی اعضای شورا باید راجع به آن اظهارنظر کنند ازاین‌رو برای احترام اعضای غایب با طرح این موضوع در روزی که جلسه‌ی شورا با هشت نفر برگزار شد مخالفت داشتم.

دانش تصریح کرد: دلیل مخالفت برخی از اعضای شورا نیز مطرح نشدن این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی پیش از طرح آن در صحن علنی شورا، مشخص نبودن هزینه‌ی این کار و چگونگی کنترل بر نحوه ی پخش  بود.

وی خاطرنشان کرد: پخش زنده‌ی جلسات شورا موضوعی نبود که تصویب نشود اما به دلیل طرح اشتباه آن تنها سه نفر از اعضای شورا به آن رأی مثبت دادند.

عضو شورای شهر بندرعباس در خصوص طرح دوباره‌ی این پیشنهاد در صحن علنی شورای شهر بندرعباس گفت: قطعاً این موضوع را در کمیسیون مربوطه پیگیری خواهیم کرد که دوباره در صحن علنی شورا مطرح و به تصویب برسد.