رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نشا برنج شالیزارهای گیلان که اواخر فروردین آغاز شد امروز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علیرضا شعبان نژاد بیان کرد: 115 هزار هکتار از 238 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان امسال با ماشین و 123هزار هکتار دیگر دستی نشا شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه 107هزار هکتار از شالیزارهای گیلان هم وجین شد افزود: شالیکاران گیلانی امید دارند امسال حدود 750 هزار تن برنج  سفید تولید کنند که 40 درصد برنج تولیدی کشور خواهد بود.

وی خطر نشان کرد: شالیکاران گیلانی رقم های بومی هاشمی، صدری، علی کاظمی، طارم، دم سیاه و حسن سرائی کشت می کنند.

شعبان نژاد تصریح کرد: برداشت برنج  در گیلان هم اوایل مرداد آغاز خواهد شد.