سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و کرون از صدور حکم قضایی برای دومتخلف تخریب کننده رستنی ها و بوته کنی در منطقه حفاظت شده دالانکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی صادقی با اشاره به صدور حکم قضایی برای دو متخلف گفت: دو متخلف که اقدام به تخریب رستنی ها و بوته کنی در منطقه حفاظت شده دالانکوه کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: دادگاه هر یک از این متخلفان را نیز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم کرد.

به گزارش موج، منطقه حفاظت شده دالانکوه و دریاچه سد زاینده رود در شمال غربی استان اصفهان واقع است.

منطقه حفاظت شده دالانکوه رویشگاه انواع گیاهان دارویی شامل، کتیرا، کنگر، موسیر، گل بنفشه، تره کوهی و ریواس و همچنین زیستگاه گونه های مختلف حیوانات و پرندگان است.