معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: کارگران از اقشار تلاشگر و مؤثر در رونق تولید و اقتصاد هستند و کارفرمایان باید نسبت به حل مسائل آن‌ها توجه کافی را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست کمیسیون کارگری استان هرمزگان با تأکید بر لزوم پرداخت به‌موقع دستمزد و حقوق کارگران از سوی کارفرمایان، عنوان کرد: کارگران از اقشار تلاشگر و مؤثر در رونق تولید و اقتصاد هستند و کارفرمایان باید نسبت به حل مسائل آن‌ها توجه کافی را داشته باشند.

وی ادامه داد: در شرایط امروز و با توجه به‌ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، کارگران نقش مؤثری در تولید کالای باکیفیت داخلی دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: کاهش دغدغه‌های معیشتی کارگران و فراهم کردن شرایط مناسب در محیط کار، انگیزه این قشر پرتلاش را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده افزایش خواهد داد.

اکرمی تصریح کرد: کارفرمایان با احترام به جایگاه بااهمیت کارگران و حفظشان و منزلت آن‌ها، تلاش کافی را برای بهبود شرایط این قشر داشته باشند.