طی حکمی از طرف رئیس کل گمرک ایران، غلامرضا بلوطی میرزا ناظر جدید گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، طی حکمی از طرف فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران، غلامرضا بلوطی میرزا به سمت ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز منصوب شد.

گفتنی است؛ بلوطی میرزا پیش از این مدیرکل گمرک بندر امام خمینی  بود که با انتصاب جدید  جایگزین محمدرضا جعفری در گمرک استان شد.