شوراهای صنفی دانشجویی طبق اساس نامه وزارت علوم در دانشگاه‌ها نقش ایفا می ‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اولویت‌های فرهنگی وزارت علوم در سال جاری، اظهار کرد: در وزارت علوم برکرسی‌های آزاد اندیشی اهتمام جدی وجود دارد تا فعالیت‌هایی را از ناحیه دانشجویان دراین زمینه دردانشگاه‌ها داشته باشیم. 

وی ادامه داد: تنوع فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها بسیار زیاد است، اما تمام آن‌ها ناظر براین است که مشارکت دانشجویان را در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف تقویت کند و گستره بیشتری ببخشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: بخشی از مشارکت‌های فرهنگی دانشجویان در قالب  فعالیت‌های دینی و مذهبی نظیر جشنواره‌های قرآنی و شهدای دانشجو و بخشی در قالب فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد.

غفاری درپایان با اشاره به اختیارات شوراهای صنفی در دانشگاه‎ها، بیان کرد: شوراهای صنفی دانشجویی طبق اساس نامه وزارت علوم در دانشگاه‌ها نقش ایفا می‌کنند و بخش اعظم آن درزمینه فعالیت‌های خدماتی در حوزه‌های دانشجویی و آموزشی است.