سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان از ثبت دومین وقف جدید در اردستان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد رضا ترحمی گفت: همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان دومین وقف جدید شهرستان اردستان به ارزش 1 میلیارد ریال در سال جاری به ثبت رسید.

وی افزود: این واقف نیک اندیش 8 سهم مشاع از یک قطعه زمین را به مساحت 120 متر مربع و به ارزش 1 میلیارد ریال را وقف کرده است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان گفت: همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان واقف نیک اندیش اردستانی دومین وقف  خود را برای توسعه تکیه خانه حضرت ابوالفضل(ع) در شهر زواره وقف کرد.