بیش از ۲۰ متر دام ماهیگیری از دریاچه منطقه شکار ممنوع حنا شهرستان سمیرم جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم بیش از ۲۰ متر دام ماهیگیری همراه با ۲ ماهی زردپره از دریاچه منطقه شکار ممنوع حنا شهرستان سمیرم جمع آوری کردند.

محیط بانان این اداره به هنگام گشت و کنترل شبانه مناطق و زیستگاه ها در دریاچه شکارممنوع حنا یک تخلف صید غیر مجاز ماهی را شناسایی و یک رشته دام ماهی گیری بطول بیش از۲۰ متر همراه با ۲ قطعه ماهی زرده پر کشف و  به سرمحیطبانی شکارممنوع حنا منتقل شد.

صید ماهیان زرد پر ممنوع است و صید این نوع ماهی فقط با قلاب آن ‌هم در زمان ‌های مشخص آزاد می باشد و استفاده از دام برای صید آنها ممنوع است.

شکار و حتی اقدام به شروع به شکار و صید در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.