نماینده عالی دولت در فارس تأکید کرد با تأکید بر اینکه اداره امور در تنگناها هنر مدیریت را جلوه گر می سازد، خاطر نشان ساخت: چانه زنی و تلاش برای افزایش سهم هر دستگاه اجرایی از توزیع اعتبارات امری ضروری است که مدیران دستگاه های اجرایی باید براساس وظیفه انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه فارس با تأکید بر اینکه اداره امور در تنگناها هنر مدیریت را جلوه گر میسازد، خاطرنشان کرد: چانه زنی و تلاش برای افزایش سهم هر دستگاه اجرایی از توزیع اعتبارات، امری ضروری است که مدیران دستگاههای اجرایی باید براساس وظیفه انجام دهند.

وی با بیان اینکه نباید کمبود اعتبارات را دلیلی برای انجام نشدن کارها عنوان کرد، بهره گیری از حداقلها برای خدمت رسانی حداکثری، از توانمندیهای مدیران دانست.

اداره امور در تنگناها هنر مدیریت را جلوه گر می سازد

نماینده عالی دولت در فارس، با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای بودجه، توجه به زیرساختهای استان را امری ضروری دانست و گفت: تلاش نمایندگان محترم و همراهی آنها با دستگاههای اجرایی سبب افزایش سهم اعتبارات ملی استان نسبت به سال گذشته شده است.

استاندار فارس همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای عمرانی اشاره کرد و افزود: اگر نمایندگان محترم مجلس کارگروهی برای بررسی و رفع تنگناهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی تشکیل دهند؛ بدون تردید گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای مختلف استان از جمله، آبرسانی، حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل ریلی و هوایی، فرهنگی و... برداشته خواهد شد.

تبادار با اشاره به ظرفیت مادههای  27 قانون الحاق و 19 قانون بودجه، تأکید کرد: اگر دستگاههای نظارتی با رعایت قانون در کنار دستگاههای اجرایی قرار گیرند و دستگاه های اجرایی نیز اهتمام بیشتری در این زمینه به خرج دهند؛ بدون تردید بخش زیادی از پروژهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

اداره امور در تنگناها هنر مدیریت را جلوه گر می سازد

 وی همچنین با تأکید بر اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام باید در دستور کار قرار گیرند، توصیه کرد: اگر اعتبارات به پروژه هایی که بیشترین پیشرفت فیزیکی را دارد اختصاص یابد، به رغم تنگناها، شاهد تکمیل و بهره برداری  از تعدادی پروژههای عمرانی خواهیم بود.

استادار فارس همچنین با اشاره به نقش و جایگاه خیرین در عمران و آبادانی و خدمت رسانی به بسیاری از مناطق فارس، اظهار داشت: فرصتها و ظرفیتهای موجود در تبصره های بودجه و تملک دارایی، باید برای تقویت انگیزه بیشتر در اختیار بخش خصوصی و حتی خیرین؛ با هدف تکمیل و بهره برداری از پروژه ها قرار گیرد.