مدیر جهاد کشاورزی تالش از آغاز برداشت گیلاس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید علی موسوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش از آغاز برداشت گیلاس در سطح 84 هکتار از باغات بارور این شهرستان خبر داد.

سید علی موسوی افزود: پیش بینی می شود مقدار تولید در سال جاری 365 تن باشد که به بازارهای محلی شهرستان ها و نیز سایر استان ها عرضه می شود.

به گفته وی، تعداد بهره برداران این فعالیت باغی 170 نفر می باشد و از ارقام محلی، شبستری و تک دانه مشهد برای کشت استفاده می شود.

گفتنی است؛ به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی امسال 10 در صد افزایش محصول تخمین زده شده است.

برداشت گیلاس نوبری در تالش