مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: برداشت رطب از نخلستان‌های این شهرستان آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری موج، محمد سالاری با بیان ایت خبر افزود: برداشت رطب از ۱۲ هزار و ۴۳۹ هکتار نخلستان های میناب آغاز شد.

وی پیش بینی کرد: بیش از ۶۲ هزار تن انواع رطب از نخلستان‌های این شهرستان برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش دارد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان افزود: اصلاح نخیلات فرسوده، رعایت بهداشت باغات و تغذیه مناسب درختان نخل، از علت‌های این افزایش است.

برداشت رطب در میناب از اوایل خرداد با آلمهتری آغاز می‌شود و با رقم هلیلی تا نیمه مهرماه به پایان می‌رسد.

 بخش مرکزی، توکهور و هشتبندی و سندرک از مناطق مهم تولید رطب در شهرستان میناب است.

بیش از بیست رقم رطب در این شهرستان وجود دارد که مرغوبترین آن‌ها مرداسنگ، هلیلی، خصب، خنیزی، کریته و برهی است.