رئیس اداره آموزش پژوهش سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از صدور اولین جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین انصاریان اظهار داشت: به منظور کمک به گسترش تولید کالاها و خدمات رقابت پذیر در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری و بهبود بهره‌وری صنایع موجود از طریق ایجاد و گسترش مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی اولین جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی استان صادر گردید.

انصاریان افزود: شرکت هامی توانند طبق دستور العمل پس از کسب امتیازات لازم و تائیدیه وزارت صنعت معدن و تجارت این جواز را دریافت کنند.

رئیس اداره آموزش پژوهش سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان در پایان بر لزوم برگزاری آموزش های کاربردی با هدف ارتقای سطح دانش بنگاه‌های صنعتی تاکید کرد و افزود: با افزایش کمی و کیفی آموزش ها، کالا با کیفیت و با قدرت رقابت پذیری تولید می شود.