مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت ذوب آهن اصفهان از بومی سازی ماشین تخلیه کک در شرکت ذوب آهن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا رضوانیانگفت:صنعتگران واحد کک سازی شرکت ذوب آهن اصفهان ماشین تخلیه کک را با ۱۵۰میلیون تومان هزینه بومی سازی کردند.

وی با اشاره به اینکه قیمت ساخت این قطعه صنعتی یک چهارم مشابه خارجی آن است گفت: این قطعه صنعتی با طول 27متر و وزن حدود 33تن به روش مهندسی معکوس در مدت یک سال طراحی و تولید شده و اکنون در باتری شماره سه واحد کک سازی وارد مدار تولید شده است.

علیرضا رضوانیان با بیان اینکه این تجهیز کلیدی در سال92 به قیمت 130هزار یورو از شرکت اوکراینی خریداری شده بود گفت: هزینه طراحی و ساخت این قطعه به یک چهارم مشابه خارجی رسید.

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: وظیفه اشتانگ ماشین، تخلیه ککاز داخل سلول های باتری است.