در همایش اهمیت صرفه جویی در مصرف آب "زنگ آب" در در یکی از مدارس فلاورجان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در همایش اهمیت صرفه جویی در مصرف آب  "زنگ آب" در دبستان بنت الهدی شهرستان فلاورجان نواخته شد.

در این برنامه کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان در خصوص اهمیت آب برای تنوع زیستی، ارزش اکوسیستم های آبی و تالاب ها، صرفه جویی در مصرف آب و خسارات ناشی از خشکسالی و آلودگی بر منابع آب مطالبی را برای دانش آموزان ارائه کردند.

در مراسم  نواختن زنگ آب از ایده های دانش آموزان در جهت صرفه جویی و مصرف بهینه آب با اهدای جایزه تقدیر شد.