شرکت گاز استان گیلان در پی انتشار مطالبی در برخی از سایت ها و پایگاه های خبری در خصوص گازبها اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار مطالبی در برخی از سایت ها و پایگاه های خبری در خصوص گاز بها و مقایسه صورتحسابها در دوره های زمانی مختلف در یک سال، پیرو اطلاعیه های قبلی باستحضار کلیه مشترکین گرامی می رساند نرخ گازبها در شرکت ملی گاز ایران از سال 94 تغییری نکرده است.

شرکت ملی گاز برای محاسبه گازبها شهرهای کشور را در 5 بخش  اقلیم بندی نمود

شرکت ملی گاز برای محاسبه گازبها شهرهای کشور را در 5 بخش  اقلیم بندی نموده که شهرهای گیلان در 3 اقلیم قرار دارند و نیز یک سال را به دو فصل گرم و سرد تقسیم نموده است.

در فصل گرم که از 16 فروردین تا 15آبان می باشد، نرخ گاز برای هر متر مکعب بصورت پلکانی از 1081 ریال تا 4301 ریال محاسبه می شود ولی در فصل سرد که از 16 آبان تا 15 فروردین سال بعد را شامل می شود.

قیمت هر متر مکعب گاز بصورت پلکانی بر اساس میزان مصرف تعیین می شود

قیمت هر متر مکعب گاز بصورت پلکانی بر اساس میزان مصرف تعیین می شود که حداقل آن از 414 ریال برای دامنه کم مصرف شروع و برای دامنه مصرفی بالای  1200 متر مکعب قیمت به 4830 ریال می رسد.

تعرفه گاز بها

همچنین در فصل گرم با مصرف بیش از  190متر مکعب گاز در یک ماه، مبلغ گازبها به ازای هر متر مکعب 1500 ریال محاسبه می گردد.

اقلیم بندی شهرهای کشور بر اساس هماهنگی با سازمان هواشناسی

لازم به ذکر است که اقلیم بندی شهرهای کشور بر اساس هماهنگی امور تعرفه ها و قراردادهای شرکت ملی گاز با سازمان هواشناسی بعمل می آید.

 با توجه به اختلاف قیمت فصول گرم و سرد و قرار گرفتن شهرها در اقلیم های مختلف، یک میزان مشخص مصرف گاز در فصل های سرد و فصل گرم، گازبهای متفاتی خواهد داشت.

 مشترکین گرامی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت گاز به آدرس www.nigc-gl.ir کلیه تعرفه ها و نحوه محاسبه گازبها را مشاهده نمایند.

شرکت گاز در پایان از همه مشترکین گرامی درخواست می نماید تا با مصرف بهینه گاز طبیعی هزینه کمتری را بر اقتصاد خانوار تحمیل نمایند.