فرماندار شهرستان سیریک گفت: برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی در شهرستان سیریک اعتبار اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، میر مرسل ایزدی پور گفت: بیش از ۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی در سیریک اختصاص یافت.

فرماندار شهرستان سیریک گفت:این اعتبارات در بخش‌های آموزش، کشاورزی، منابع طبیعی وآبخیزداری، ورزش، بهداشت و درمان، شیلات، حمل و نقل، عمران شهری و روستائی و تامین آب شرب شهری و روستایی و توسعه فضای سبز و معابرشهری هزینه می‌شود.