معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار تعیین اولویت های حوزه جوانان در هرمزگان با تشکیل تیمی از کارشناسان و صاحب نظران شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهروز اکرمی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان اظهار داشت: از دبیرخانه این ستاد می‌خواهم، گزارشی از آسیب های اجتماعی جوانان استان آماده و ارائه کند.

وی ادامه داد: نیاز است یک تیم متخصص 10 نفره از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه جوانان و مشکلات جامعه انتخاب شوند تا بحث های کارشناسی انجام دهند و موضوعات و مشکلات مهم جوانان را شناسایی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: این کارشناسان باید اولویت های مهم حوزه جوانان را مشخص و در جلسات این ستاد ارائه دهند تا اعضا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند.

اکرمی تصریح کرد: همچنین نیاز است اولویت های رفع آسیب های اجتماعی موجود در جامعه تعیین شود و بر این اساس تصمیم هایی از سوی این ستاد اتخاذ گردد تا آسیب ها و مشکلات جوانان رفع شود.

غلامعلی دانشور مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: با تلاش همه اعضا در سال گذشته 81 جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در مرکز استان و شهرستان ها برگزارشد.