مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی ضعف در حوزه اوقات فراغت در بیشتر شهرستان های خوزستان مشاهده می شود این خود بیانگر کمبود امکانات و مکان های تفریحی در شهرها است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمدصادق کریمی کیا پیش از ظهر امروز(31 اردیبهشت) در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: خوزستان با آسیب های اجتماعی مواجه است که علاوه بر خلاءهای موجود در این استان به بحث اوقات فراغت نیز توجه نمی کند.

کریمی کیا ادامه داد: ضعف در حوزه اوقات فراغت در بیشتر شهرستان های خوزستان مشاهده می شود و در نقاطی که شهرداری هم پارکی تأسیس می کند، شاهد ازدحام و استقبال جمعیت هستیم که این خود بیانگر کمبود امکانات و مکان های تفریحی در شهرها است.

وی توضیح داد: در آموزش و پروش کشورهای پیشرفته آموزش به شکل مستقیم انجام نمی شود و آموزش های و نگرش ها از طریق بازی و تفریح شکل می گیرد.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی بالا در استان، اظهار کرد:  آموزش کنترل خشم و حقوق شهروندی به دانش آموزان یکی از برنامه هایی است که خوزستان را در حوزه فرهنگی و اجتماعی از جمله رفتارهای شهروندی و آسیب های اجتماعی کمک می کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان  گفت: بدون توسعه آموزش و پرورش نمی توان در حوزه آسیب های اجتماعی نتیجه خوبی را دریافت کرد جهت دهی اوقات فراغت دانش آموزان کمک بزرگی به کم کردن آسیب های اجتماعی دانش آموزان می کند.