رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: یک اهدا کننده عضو می‌تواند جان یک تا 8 بیمار را نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، کوروش ساکی در مراسم روز ملی اهدای عضو که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، گفت: مرکز شناسایی بیماران کاندیدای اهدای عضو در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مستقر است.

وی گفت: اگر خانواده  بیمار مرگ مغزی تمایل داشته باشند که اعضای بیمار خود را اهدا کنند می‌توانند با مراجعه به این مرکز ادامه روند اهدا را پیگیری کنند.

ساکی در خصوص روند اهدای عضو در استان لرستان اظهار داشت: در ابتدا کوردیناتور (هماهنگ کننده) طبق چک لیست، از مرگ مغزی بیمار اطمینان حاصل می کند و در غیر این صورت، تیم 5 نفره تخصصی پایش های لازم را انجام می دهند تا مطمئن شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این گروه 5 نفره شامل 4 متخصص جراحی و مغز و اعصاب، بیهوشی، داخلی و همچنین یک نفر نماینده پزشکی قانونی است.

وی، گفت: پس از اطمینان از این موضوع باید تا زمانی که جسد به مرکز فراهم آوری در تهران تحویل داده می شود مراقبت های لازم از آن صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص این موضوع که چه اعضایی از بیمار مرگ مغزی قابل اهدا هستند و این که به چه کسانی اهدا می شوند اظهار داشت: یک اهدا کننده در صورت تأیید مرکز فراهم آوری می تواند از 1 تا 8 نفر را از مرگ نجات دهد.

دکتر ساکی، ادامه داد: هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند در مجموع 53 اهدایی داشته باشد که از این تعداد 8 اندام و مابقی بافت است.

وی همچنین گفت: خانواده اهدا کننده نمی توانند گیرنده عضو را تعیین کنند و اعضای اهدایی باید در لیست انتظار بیماران نیازمند قرار گیرند.

کوروش ساکی عنوان کرد: اگر خانواده بیمار مرگ مغزی ابراز تمایل برای اهدا نداشته باشد کوردیناتور(هماهنگ کننده) می‌بایست صحبت‌های لازم را با ایشان صورت دهد تا بتواند رضایت این خانواده ها را جلب کند.

مرگ مغزی

بیمار مرگ مغزی، هرگز به زندگی عادی باز نمی‌گردد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خطاب به خانواده‌ بیماران مرگ مغزی، گفت: بیمار مرگ مغزی هیچ وقت به زندگی عادی باز نمی گردد و صرفا یک زندگی نباتی را با دستگاه‌های مراقبت کننده خواهد داشت.

یک بیمار مرگ مغزی جان 8 انسان نیازمند عضو را نجات می‌دهد

دکتر ساکی با اشاره به این موضوع که سالانه چند هزار نفر به دلیل نقص عضو و نبود عضو اهدایی جان خود را از دست می دهند، گفت: یک بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان 8 انسان را نجات دهد، پس بیاییم این حیات را به هم وطنانمان اهدا کنیم.

سال جاری 1 مورد اهدای عضو در لرستان صورت گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر این موضوع که اهدا عضو مصداق ایثار و از خودگذشتگی است، عنوان کرد: در سال گذشته 4 خانواده لرستانی اعضای بیمار مرگ مغزی خود را اهدا کردند و در سالجاری نیز تنها یک مورد اهدایی داشتیم که مربوط به یک کودک 4 ساله کوهدشتی بود.