استاندار لرستان در حکمی، رضا خزایی را به عنوان مدیرکل اداری و مالی استانداری لرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، به پیشنهاد استاندار لرستان و موافقت وزارت کشور، رضا خزایی به عنوان مدیرکل اداری و مالی استانداری لرستان منصوب شد.

خزایی، با داشتن 16 سال سابقه استخدامی، دانش آموخته مدیریت دولتی است و ریاست مرکز علمی‌، کاربردی استانداری لرستان و  مدیریت کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری لرستان را در کارنامه خود دارد.

خبرگزاری موج این انتصاب را به رضا خزایی و مجموعه استانداری لرستان تبریک می‌گوید.