معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هیچ نوع گزارشی از مسمومیت قارچ در استان خوزستان ارائه نشده است توصیه میوشود مردم از دستفروشان قارچ خرید نکنند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، شکر الله سلمان زاده بیان داشت: با وجود اینکه مواردی از ابتلا به مسمومیت ناشی از قارچ سمی در برخی استان ها دیگر گزارش شده است تا کنون گزارشی از مسمومیت در استان خوزستان ارائه نشده است.

سلمان زاده عنوان  کرد: توصیه می شود افراد از خرید قارچ از دستفروشان خودداری کرده و تنها قارچ های بسته بندی شده دارای برچسب و تاریخ مصرف را خریداری کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: سازمان جهاد کشاورزی باید نسبت به سالم بودن قارچ های در معرض فروش اطلاع رسانی لازم را داشته باشد.