رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) از راه اندازی مرکز رشد و فناوری مشترک میان این دانشگاه و آستان قدس رضوی خبر داد.

رضا سعیدی رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) اظهار کرد: آستان قدس رضوی درنظر دارد که به صورت مشترک با دانشگاه امام رضا (ع) یک مرکز رشد و فناوری راه‌اندازی کند که فضای آن درنظر گرفته شده و تفاهمات آن در حال اجرا است و درحال حاضر بروکراسی اداری آن طی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما با همکاری دانشگاه امام رضا و بیمارستان رضوی مشهد، راه اندازی رشته‌ی پزشکی بین‌الملل در دانشگاه امام رضا (ع) است که تفاهم نامه‌های اولیه‌‌ی آن منعقد شده و درحال حاضر مراحل اداری قانونی خود را طی می‌کند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) تاکید کرد: کاهش رشته‌های مقاطع کارشناسی و افزایش دانشجویان در رشته‌های تحصیلات تکمیلی و حرکت سمت ایجاد مقاطع دکتری و پسادکتری یکی دیگر از اهداف امام رضا (ع) در سال جاری است. 

 سعیدی درپایان اضافه کرد: یکی از اهداف بلند مدت ما در دانشگاه امام رضا (ع)  مسئله‌ی بین‌المللی سازی جدی‌تر دانشگاه بوده که در این راستا ما امسال فعالیت خوبی در زمینه‌ی جذب دانشجویان خارجی داشته‌ایم و تقریباً 30 درصد جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه افزایش یافته است.