نیشابور فقط یک جغرافیا نیست بلکه گنجینه ای است از تاریخ ایران و خیام دراین گنجینه ستاره‌ای بی‌بدیل است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم روز ملی بزرگداشت خیام اظهار کرد: نیشابور شناسنامه تاریخ انسان و ایران است، شهری که از یک سو شهر اهل بیت است و امام مهربانی‌ها بر آن گام نهاده، سخن گفته، حدیث خوانده و امامزادگان، اصحاب و بزرگانی چون فضل بن شاذان در این محیط زیسته‌اند،همچنین شهر ادب و هنر است؛ از خیام و عطار تا شفیعی کدکنی و... 

وی ادامه داد: نیشابور، شهر مدارا و گفتگوست؛ مردمان مختلف که در طول تاریخ با هم و در کنار هم زیسته‌اند. شهر مقاومت و پایداری است، شهری که در مقابل هجوم تاتار ایستاد، گر چه به ظاهر قلع و قمع شد اما ققنوس وار سر بر آورد و دوباره نیشابور شد و تا روزگار ما نمادی از مقاومت بود.

صالحی تصریح کرد: سرداران بزرگ ایثار و شهادت از این سرزمین برخاستند و نیشابورشهر فرهنگ، اندیشه بوده و با کتاب و کتاب خوانی پیوند عمیقی دارد ،در سال‌های اخیر بیش از پیش رفت و آمدهایی به این شهر داشته ایم؛ جام باشگاه‌های کتاب خوانی نیشابور، فعالیت‌های حوزه کتاب و پایتخت کتاب ایران؛ نیشابور گنجینه تاریخ ایران است، گنجینه ای ماندگار.IMG08182156

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در میان این گنجینه خیام مانند ستاره‌ای می درخشد؛ ستاره‌ای کم بدیل یا بی بدیل. در تاریخ ایران زمین دانشمندان، فیلسوفان و شاعرانی داشته‌ایم و داریم اما خیام در ابعاد مختلف فلسفه، نجوم، ریاضیات و شعر متوسط نبود بلکه بنام بود، چه پیش از زمانه خودش و چه پس از آن. بوده‌اند ریاضی‌دانانی که فیلسوف نبوده‌اند، یا فیلسوفانی که منجم نبوده‌اند و یا منجمانی که شاعران خوبی نبوده‌اند اما خیام در همه این‌ها ستاره بود و این چیز کمی نیست.

صالحی عنوان کرد: انسان‌ها در یک یا دو رشته و علم می‌توانند شاخص باشند؛ اما وقتی می‌خواهی در چند رشته شاخص باشی کار سختی است و خیام در همه این‌ها ابر مرد بود؛ ستاره شناسی که تقویم جلالی و ده‌ها کار دیگر، ریاضی‌دانی که در حل مسائل ریاضی و حوزه‌های دیگر, فیلسوفی که نام حجت‌الحق را داشت؛ واژه ای که بعد از ابن سینا کمتر برای کسی سراغ داریم و شاعری که شعرش آب روان و جویبار روزگاران شد.

وی درپایان  خاطرنشان کرد: این که در همه این رشته‌ها شاخص باشی و شاخص بمانی کار ساده‌ای نیست. خیام  را بیش از گذشته باید قدر دانست واینک که گفته می‌شود در هزاره خیام هستیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش می کند این هزاره را به کمک خیام دوستان، ایران دوستان و همه آنهایی که به شعر، دانش، فرهنگ، اندیشه و انسانیت می‌اندیشند, محترم بدارد.