نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرار هوای پایدار تا اواسط هفته در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرار هوای پایدار تا اواسط هفته در منطقه است.

افزایش نسبی دما و در نواحی جلگه ای

براساس روند افزایش نسبی دما و در نواحی جلگه ای احتمال مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.

از روز سه شنبه با توجه به جریانات نسبتا ناپایدار شرایط برای وقوع رگبار های پراکنده و احتمال رعد و برق تا پایان هفته مهیا می گردد.