اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در فراخوانی، مدیریت سالن تعدادی از مجتمع‌های فرهنگی و هنری تابعه در استان را واگذار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نظر دارد به استناد ماده ٢٤ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت سالن تعدادی از مجتمع‌های فرهنگی و هنری خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و مجوز فعالیت، بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید.

داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی (٢٥ اردیبهشت ٩٧) به  مدت ١٠ روز جهت بازدید از مجتمع‌ها و دریافت فرم‌ها و اسناد مزایده به نشانی رشت، خیابان حافظ، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، طبقه سوم، دبیرخانه شورای توسعه مدیریت؛ و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی https://gilan.farhang.gov.ir مراجعه نمایند.