مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از بازدید بیش از 131 هزار نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری از اصفهان، فریدون الله یاری گفت: از ابتدای فروردین ماه تا نیمه اردیبهشت سال جاری تعداد 131 هزار و دویست نفر گردشگر خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان بازدید کردند.

وی افزود: بیشترین تعداد گردشگران ورودی به آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری استان اصفهان به ترتیب از کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا می باشند.

فرانسوی ها در صدر گردشگران خارجی بازدید کننده از جاذبه های استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: گردشگران فرانسوی رتبه اول بازدید از بناهای تاریخی استان اصفهان را تا کنون به خود اختصاص داده اند.

گردشگر خارجی

الله یاری بیان داشت: وضعیت مطلوب آب و هوائی استان در اردیبگهشت ماه سال جاری و همچنین اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در مجموعه های تاریخی و فرهنگی استان اصفهان و همچنین برگزاری جشنواره گلاب گیری در شهرستان کاشان نقش مهمی در افزایش تمایل بازدید از آثار تاریخی استان اصفهان ایفا نموده است.