دادستان کرمانشاه بابیان اینکه محکوم‌علیه پرونده فرش، گلیم و گبه دارای محکومیت قطعی است، گفت: متهم این پرونده از حیث ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس تعزیری و نیز از حیث ارتکاب بزه کلاه‌برداری مشدد به 10 سال حبس تعزیری محکوم‌شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدحسین صادقی با اشاره به تائید رأی دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاه در شعبه 19 دیوان عالی کشور، اظهار کرد: این پرونده به اجرای احکام کیفری واصل‌شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از آمادگی برای اجرای حکم اعاده اموال مالباختگان پرونده موسوم به پرونده  فرش، گلیم و گبه کرمانشاه خبر داد و افزود: همچنین متهم محکوم‌به رد مال ناشی از جرم و جزای نقدی معادل مال مأخوذه شده است.

وی تأکید کرد: فاز اجرایی این حکم به‌زودی پس از تهیه مقدمات انجام خواهد گرفت.

صادقی همچنین از آمادگی برای اجرای حکم اعاده اموال مالباختگان این پرونده خبر داد و گفت: به مقدار وجوه گردآوری‌شده و به نسبت سپرده‌گذاری و مطالبات، این وجوه بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.

دادستان کرمانشاه بدون اشاره به میزان اموال گردآوری‌شده از سوی متهم پرونده فرش، گلیم و گبه از مالباختگان خواست با صبوری منتظر اقدامات بعدی دستگاه قضایی استان باشند.