مسوول برنامه بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت استان اصفهان از تشدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید مهدی میرجهانیان گفت: درآستانه ماه مبارک رمضان نظارت گروه های بازرسی بر فروشندگان و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی آغاز شده است.

 وی با اشاره به  تشدید نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی در آستانه ماه مبارک رمضان اظهار داشت: نظارت و کنترل بازرسان بر مراکز عمده اقلام غذایی مورد نیاز مردم در استان اصفهان از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده است.

میرجهانیان افزود: 60 گروه نظارت، بازرسی از مراکز تهیه و تولید مواد غذایی را در این ایام در سه سه نوبت وقت اداری، بعد از ظهر تا قبل افطار و بعد از افطار به عهده دارند.

به گفته وی 10گروه نظارت و بازرسی در شهر اصفهان و 50 گروه نظارت و بازرسی در شهرستان‌های استان از مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی بازدید می کنند.

مسوول برنامه بهداشت موادغذایی مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:نظارت ویژه بازرسی از واحدهای تهیه و توزیع شیرینی از جمله زولبیا و بامیه ، واحدهای طباخی و فروش خرما در اصفهان آغاز شده است.