مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:سازگار نمودن مردم با کم آبی تنها مختص یک دستگاه نیست. این امر یک رویداد بین بخشی است که بسیاری از دستگاهها و نهادها باید مردم را ترغیب به سازگاری با کم آبی نمایند

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی در نشستی با مدیران، معاونان مالی و پشتیبانی و مسئولان روابط عمومی مدیران نواحی آموزش و پرورش استان بر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: در سال آبی جاری که 47 درصد کاهش بارش داشتیم باید تک تک افراد جامعه آب را بهینه مصرف کنند تا در این شرایط خشکسالی مسئولیت اجتماعی خود را در مقابله با تبعات ناشی از خشکسالی به خوبی انجام داده باشیم که در این زمینه آموزش و پرورش بهترین نهاد برای مهیا نمودن فرهنگ صحیح مصرف در جامعه هستند.

وی افزود: آموزگاران قشری بسیار اثرگذار در جامعه هستند که می تواند مردم را به این باور برسانند که آب با تغییر اقلیم در کشور کم شده است و باید مصرف را متناسب با منابع تطبیق دهیم.

وی گفت: سازگار نمودن مردم با کم آبی تنها مختص یک دستگاه نیست. این امر یک رویداد بین بخشی است که بسیاری از دستگاهها و نهادها باید مردم را ترغیب به سازگاری با کم آبی نمایند که در این میان آموزش و پرورش نقش مؤثری در این زمینه دارد.

نشست ابفا با آموزش و پرورش

امینی در این نشست بر خرد جمعی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: انتظار می رود تمام مسئولان امر با یک خرد جمعی راهکارهای گذر از بحران کم آبی را در استان عنوان نمایند تا در دسترسی مردم به خدمات شرکت آبفا وقفه ای به وجود نیاید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مدیریت مصرف آب از سوی تمام مردم را بسیار مهم خواند و اعلام کرد: متأسفانه با اینکه در چندسال اخیر اقلیم آب و هوایی کشور تغییر کرده است و اقلیم برخی از نقاط کشور از نیمه خشک به خشک تبدیل شده است اما هنوز بعضی از مردم آب را درست مصرف نمی کنند و بدمصرفی هنوز در میان برخی از مردم رواج دارد در حالیکه باید مردم به این باور برسند که پایداری رفاه و آرامش آنها در گرو اعمال مدیریت مصرف آب است.