سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و کرون ازصدور حکم قضایی برای متخلفان شکار و صید در منطقه حفاظت شده دالانکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی صادقی گفت: 2 متخلف شکار وصید در منطقه حفاظت شده دالانکوه از توابعتیران و کرون به جریمه نقدی و ضبط ادوات شکار محکوم شدند.

وی افزود: یک متخلف شکار دستگیر شده در منطقه حفاظت شده دالانکوه به پرداخت ۱۰ میلیون ریال محکوم و اسلحه و مهمات وی نیز به نفع دولت ضبط شد.

صادقی بیان داشت: همچنین دادگاه کیفری یک متخلف دیگر را که اقدام به شکار دو کبک کرده بود ، به پرداخت جریمه نقدی ۲۳ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد و اسلحه و مهمات مکشوفه به نفع دولت ضبط شد.

 شکارچی

سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و کرون گفت: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش جُرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب قرار می گیرند.

گفتنی است؛ منطقه حفاظت شده دالانکوه و دریاچه سد زاینده رود با مساحت ۳۵ هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان واقع است.