سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: بارش‌ها در کرمانشاه تا پایان 21 اردیبهشت سال جاری به 524 میلی‌متر رسیده که باعث پر شدن 98 درصدی سدهای استان کرمانشاه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مروت قبادی ضمن ابراز خرسندی از شدت بارش‌ها در کرمانشاه، ابراز داشت: به لطف شدت بارش‌ها در کرمانشاه در حال حاضر 4 سد مخزنی در استان سرریز شده است.

وی خاطرنشان ساخت: پتانسیل ذخیره 8 سد تحت مدیریت این شرکت 830 میلیون مترمکعب است که هم‌اکنون مقدار 812 میلیون مترمکعب ذخیره‌شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: از ابتدای سال آبی 97-96 منتهی به‌روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری شاهد بارش 524 میلی‌متر بارندگی در استان بودیم که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال آبی بلندمدت 9 درصد رشد داشته است.

 منابع آب زیرزمینی بحرانی

سدها سرریز شده‌اند اما هنوز منابع آب زیرزمینی بحرانی هستند

قبادی تصریح کرد: پتانسیل ذخیره تعداد 8 سد در استان کرمانشاه مقدار 830 میلیون مترمکعب است که هم‌اکنون با 811 میلیون مترمکعب بیش از 97 درصد از دریاچه سدهای استان پراست و این مهم باعث گردیده تا 4 سد مخزنی، آزادی، تنگ حمام، سلیمانشاه و زاگرس سرریز نمایند.

به گفته سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، علیرغم بارش‌های مناسب در سال جدید و سرریز سدهای مخزنی در استان وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان نگران‌کننده است و طبق آمارهای موجود تأثیر خشک‌سالی‌های متوالی برداشت‌های غیراصولی از این منابع همچنان آثار مخربی بر دشت‌ها دارد.