کتاب دوجلدی پرده پرده تا وصال به تألیف دکتر هاجر خادم و دکتر رضا اقدامی در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری موج گیلان به نمایشگاه کتاب تهران، از کتاب دوجلدی پرده پرده تا وصال (شرح جامع اصطلاحات و مشکلات کشف المحجوب هجویری) به تألیف دکتر هاجر خادم و دکتر رضا اقدامی در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد.

هاجر خادم در خصوص این کتاب که شرح بر کشف المحجوب هجویری است در گفت و گو با خبرنگار موج اظهار کرد: کتب قدیمی معمولا به نثر فنی و مصنوع نوشته شده اند و برای فهم این متون به شرح نیاز است.

وی افزود: مراد از شرح، بررسی و رمزگشایی لغات دیرفهم، اصطلاحات عرفانی، معرفی اعلام و اشخاص، بازگردانی قسمت های پیچیدۀ متن به نثر روان است.

رونمایی از اثر دو مولف گیلانی

کشف المحجوب ارزشمندترین متون عرفانی در زبان فارسی است

خادم در زمینه ی نویسنده کتاب کشف المحجوب  و قدمت آن افزود: کشف المحجوب را می توان به جهات گوناگون یکی از ارزشمند ترین متون عرفان و تصوف در زبان فارسی دانست. این کتاب به عنوان نخستین اثر عرفان اسلامی قرن پنجم توسط علی بن عثمان هجویری نوشته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هجویری آثار دیگری هم داشته، اظهار داشت: امروز تنها کتاب کشف المحجوب از این عارف بزرگ در دست است اما دو کتاب دیوان شعر و کتاب منهاج الدین نیز به گفتۀ  هجویری دچار انتحال و سرقت شده و او برای بستن راه خطر 28 بار در جای جای این کتاب نام خود را آورده و با عنوان «من که علی بن عثمان الجلابی الهجویری ام» به قول خودش نامش را در این اثر «اثبات» کرده است.

مولف کتاب مذکور در خصوص روش شرح و استفاده از منابع و مراجع لغوی و فرهنگ و کتب عرفانی در تالیف کتاب " پرده پرده تا وصال " تصریح کرد: در بسیاری از شروح کتب عرفانی نویسندگان تعلیقاتی را در انتهای کتاب آورده اند، این روش رشتۀ اشکالاتی را با خود دارد زیرا علاوه بر هم خوردن رشته افکار، مراجعۀ مکرر از ابتدای کتاب به انتهای آن، موجب صرف زمان و بر هم ریختگی فکری می‌شود بنابراین در این کتاب در حد توان، به رفع هر مشکل لغوی و اصطلاحی و شرح متن، در پاورقی همان صفحه پرداخته‌ شده است.

رونمایی از اثر دو مولف گیلانی

از قرن پنجم تا سال 1397

رضا اقدامی دیگر مولف کتاب "پرده پرده تا وصال " در خصوص این کتاب و وجه تسمیه پرده پرده تا وصال به خبرنگار موج گفت: آن چه که مانع وصال معشوق ازلی – ابدی است، حجاب های متنوع است.

وی ادامه داد: هجویری در کتاب کشف المحجوب همان طور که از نامش بر می آید، حجاب ها را معرفی کرده و مدعی ارایۀ راهکار برای کنار زدن این پرده ها است بنابراین سالک با کنار زدن هر پرده به وصال نزدیک تر می شودو نام این کتاب را  پرده پرده تا وصال گذاشتیم  تا  به قول هجویری « نام، ناطق باشد بر آنچه اندر کتاب است».

اقدامی در زمینه نویسنده کتاب کشف المحجوب هجویری و اثرش اظهار داشت: استاد ابوالحسن علی بن عثمان بن اُبَیِّ علی جلّابی غزنوی هجویری از اکابر و بزرگان اهل تصوّف، در قرن پنجم هجری و معاصر ابوسعید ابوالخیر بوده و در شریعت از مذهب امام ابوحنیفه و در طریقت از مسلک جنیدیه پیروی می‌کرد. اساس و منشاء تالیف کتاب به خاطر سوالی بوده است که ابو سعید هجویری یکی از دوستان هجویری دربارۀ طریقت تصوف، کیفیت مقامات آنان، مذاهب آناناز او پرسیده استو هجویری در پاسخ بهاین سوالات، این کتاب را تالیف کرده است و در آن به احوال صحابه و اهل بیت و معرفی مشایخ و فرق صوفیان و آداب و سلوک متصوفه پرداخته است.

وی سیستم های پیشرفته الکترونیکی را بسیار موثر در روند تالیف کتاب پرده پرده تا وصال خواند و افزود: در مراحل تدوین این کتاب در حد امکان از دستگاه ها، نرم افزار ها و ابزار الکترونیکیِ روز بهره گرفتیم به این ترتیب استفاده از کاغذ به حداقل رسید.

اقدامی خاطر نشان کرد: بعضی از جملات و عبارات در متن کشف المحجوب دارای ابهام و پیچیدگی معنایی بود، که سعی شده است به بهترین نحو و نثر روان امروزی، بازنویسی شود.

وی تعداد منابع استفاده شده برای این شرح را بالغ بر 200 منبع عنوان کرد و گفت: بالغ بر دویست منبع معتبر در این کتاب مورد استفاده واقع شده است از جمله فرهنگ های معتبر لغات، فرهنگ های اصطلاحات عرفانی، متب معتبر عرفان و تصوف، کتب حدیث و دیگر کتب مرتبط در این کتاب مورد واکاوی قرار گرفته است.