آگهی مزایده باشگاه تراکتورسازی صبح امروز در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری موج  به نقل از باشگاه تراکتورسازی، بعد از حضور عباس الیاسی به عنوان سرپرست باشگاه، بحث حسابرسی و انجام کارهای مالی و کارشناسی آغاز شد و سرپرست باشگاه با توجه به شرایط باشگاه تراکتورسازی به دنبال فراهم کردن بستر واگذاری بود.

بعد از انجام حسابرسی‌های مالی و کارشناسی‌هایی که لازم به انجام بود، در نهایت امروز الیاسی به وعده‌اش درباره خصوصی سازی عمل کرد و آگهی مزایده باشگاه تراکتور سازی در روزنامه رسمی (دنیای اقتصاد) به چاپ رسید تا متقاضیان کسب مالکیت باشگاه تراکتورسازی اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند.

سرانجام وعده واگذاری باشگاه تراکتورسازی امروز عملی شد و آگهی فراخوان مزایده این باشگاه صبح امروز (شنبه 1397/2/22) در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۳۲۵ به چاپ رسید.

در این فراخوان آمده است:

"شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) اصالتاً و وکالتاً در نظر دارد ۱۰۰ در صد سهام شرکت فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز (سهامی خاص) را واگذار نماید.

از متقاضیان محترم تقاضا می‌شود درخواست کتبی خود را از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز به آدرس: تبریز، جاده سردرود، شرکت تراکتورسازی ایران، ساختمان مرکزی – دبیرخانه تحویل یا به صندوق الکترونیکی شرکت به آدرس E-mail: info@itmco.ir ارسال نمایند.

در این فراخوان قید شده که ۱۰۰ درصد سهام باشگاه تراکتورسازی به فروش می‌رسد و ضمناً شرکت تراکتورسازی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.