رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم از کسب رتبه اول دانشجوی این دانشگاه در آزمون دهمین المپیاد انفرادی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم اظهار داشت: فرید محمدی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه آزاد قشم در آزمون دهمین المپیاد انفرادی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در حیطه آزمون استدلال های بالینی در استان هرمزگان رتبه اول را کسب کرد.

محبی گفت: فرید محمدی به عنوان یکی از دو نماینده دانشگاه های آزاد اسلامی کشور به مرحله دوم آزمون دهمین المپیاد انفرادی راه یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم کسب این رتبه علمی را به اساتید این دانشجو و کارشناسان آموزش دانشگاه تبریک گفت.