کیفیت هوای اصفهان در شرایط سالم قرار گرفت.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شاخص آلودگی هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به امروز به میانگین شاخص کیفی 60 رسید و کیفیت هوای اصفهان را در وضعیت سالم قرار داد.

بنا بر اعلام سایت محیط‌ زیست اصفهان، شاخص کیفی هوا در خیابان دانشگاه 55 و در بزرگراه خرازی 72 است؛ شاخص کیفی هوا در شهرستان خمینی‌شهر به 44 رسیده و پاک است اما کیفیت هوای سجزی با شاخص کیفی 92 سالم است.

شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.