مدیر بازرگانی جهادکشاورزی خوزستان گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از خوزستان به دیگر کشورهاصادر شد و در مدت مشابه نیز میزان واردات بیش از 12 هزار تن بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج  خوزستان، مسعود احمدی با اشاره به ارزآوری محصولات کشاورزی خوزستان، بیان داشت: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از استان  به کشورهای دیگر صادر شده است.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی صادرات انجام شده در سال گذشته بیش از ۳۹ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال بوده است.

احمدی اظهار داشت: محصولات صادر شده شامل انواع محصولات دامی، ماهی و سایر آبزیان و زراعی و باغی بود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان یادآور شد: همچنین در این مدت بیش از ۱۲ میلیون تن محصول کشاورزی به استان وارد شده است.