مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان از رفع تصرف از اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین ومسکن در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت اله غلامی گفت: حدود 30 هزار مترمربع از اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین ومسکن  با ارزش بیش از 120 میلیارد ریال در استان اصفهان رفع تصرف شد.

وی افزود: طی دو ماه گذشته و در سال 97 تاکنون 29 هزار و 860 متر مربع رفع تصرف از اراضی دولتی در سطح استان انجام گرفته است.

حجت اله غلامی بیان کرد: این میزان رفع تصرف در شهرستانهای کاشان، سمیرم، آران وبیدگل، مبارکه، شهرضا و نایین و با ارزش بیش از 80 میلیارد ریال در راستای حفاظت از اراضی متعلق به دولت انجام شده است.

مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: با اجرای احکام قضایی نیز در این زمینه 92 هزار و 702 متر مربع اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین ومسکن با ارزش بیش از 45 میلیارد ریال در شهرستانهای کاشان، لنجان، آران وبیدگل، نجف آباد، خوانسار، دهاقان و اردستان رفع تصرف گردیده است.