معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان از ساخت دو پل در محورهای استان هرمزگان و به بهره برداری رسیدن یک پل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، میرداد میردادی عنوان کرد: به منظور توسعه حمل و نقل جاده ای و روان سازی تردد و ترافیک  ، دو پل در محورهای استان هرمزگان در حال ساخت و یک پل به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه پل هشتبندی به طول 15 متر مشتمل بر سه دهانه 5 متری در محور میناب-سندرک و در ابتدای ورودی شهر هشتبندی واقع شده است افزود: اعتبار ساخت این پل پنج میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده است که تا به الان 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان ادامه داد : پل کنارجو نیز به طول50/9 متر شامل یک دهانه 8 متری مورب 30 درجه در محور میناب به جاسک و در حوزه استحفاظی شهرستان سیریک و در ورودی روستای کنارجو قرار دارد.

میردادی، هزینه اجرای پل کنارجو را پنج میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام کردکه شامل راههای طرفین این پل نیز میباشد.

وی با اشاره به بهرخ برداری یک پل  قبل از روستای نیمه‌کار  در فروردین سال 97 گفت: ساخت این پل در اواخر سال 96 آغاز شد و دارای سه دهانه 4 متری و عرض 9 متر و به طول 16 است که در محور کهورستان  واقع شده

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان گفت: هزینه ای بالغ بر چهار میلیاردو دویست میلیون ریال احداث گردید .

 
وی افزود : اجرای ساخت این پل در اواخر سال 96 شروع و در فروردین سال 97 به بهره برداری رسید .